28 maig, 2020

A poques setmanes de l’aprovació de la Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, coneguda com l’Agència Catalana de la Natura, que s’espera que tingui lloc a principis del mes de juny, des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya volem recordar i mantenir el nostre posicionament, el qual ja vam defensar ara fa un any en el Parlament de Catalunya; així com aquelles aportacions que vam considerar oportunes, segons el punt de vista de la nostra professió, per millorar l’articulat de la proposició de llei.

D’entre totes les aportacions que vàrem fer, destaquem el nostre parer sobre les competències que hauria de tenir l’Agència, ja que haurien de ser més ambicioses i englobar el medi natural com un total: ecosistemes marins, aquàtics, agrícoles, caça i pesca, biodiversitat, etc. i, també, hauria de tenir en compte l’acció humana; de forma que hauria de tenir una visió més holística.

És per això que, des del punt de vista constructiu, des del COAMB volem expressar:

  • que la proposició de llei està redactada amb la voluntat que Catalunya disposi d’un ens que s’ocupi de la conservació del patrimoni natural, totalment necessari ateses les dades que ja vam exposar, tenint en compte l’estat actual de la conservació a Catalunya.
  • que la proposició de llei només contempla les competències en matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat, sempre amb la necessària coordinació de totes les administracions i el teixit social i empresarial del país.
  • que la proposició de llei és un punt de partida, per a tot seguit continuar desenvolupant com serà aquesta Agència i millorar-la i ampliar el seu camp d’acció en allò que s’escaigui.
  • que es tingui en compte l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i l’ús social, així com la implicació de la gent del territori a través d’un procés participatiu.
  • que es tingui en compte l’expertesa dels ambientòlegs i ambientòlogues ja que podem aportar una visió transversal i multidisciplinar.

El text de la proposició de la llei es pot consultar al següent enllaç.