El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació als sistemes naturals i humans. Conjuntament amb altres col·legis professionals, organitzem una presentació de l’informe el proper dijous 2 de març a les 16.30h.

Es tracta d’un informe independent des del punt de vista científic, d’abast català (amb les necessàries referències al context global i europeu), i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de servei als diversos actors del país.

És la tercera edició d’un informe que va néixer l’any 2005 per regionalitzar les anàlisis i projeccions fetes, a escala mundial i europea, per institucions com el Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) de Nacions Unides o l’Agència Europea del Medi Ambient.

Aquesta presentació ha estat organitzada per la Comissió de Medi Ambient del Col∙legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col∙legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, l’Il∙lustre Col∙legi Oficial de Geòlegs, el Col∙legi Oficial de Químics de Catalunya, i el Col∙legi d’Ambientòlegs de Catalunya, amb la col∙laboració del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS), el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Institut d’Estudis Catalans.

Consulta el programa detallat