27 maig, 2022

El passat 26 de maig va tenir lloc la primera reunió de la Junta de Govern, que va servir per assentar les bases per als propers tres anys. Per començar, es va repassar el contingut del programa electoral i es van establir les prioritats i les temàtiques a desenvolupar, així com el mapa dels representants del COAMB a les diferents institucions.
Des de tresoreria es va fer una revisió de l’estat actual de compliment del pressupost 2022. Que, a més de maig, és correcte, i també es van recordar els punts clau a tenir en compte.
Des de la comissió de coordinació es va presentar com funcionen els diferents grups d’interès i es va proposar fer una reformulació d’alguns temes per aconseguir més interacció. També es va establir que a cada Junta hi hagi una primera part on una de les vocalies exposi què s’ha fet i què es vol fer.
Per últim, es va aprovar signar un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Educadores Socials (CEESC). Aquest acord s’inicia amb una col·laboració en el curs d’educació ambiental del COAMB.