2 març, 2022

El COAMB ha estat nomenat per formar part de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, i el dimarts 1 de març es va celebrar la primera reunió, en la que es va fer la presentació de les membres de la conselleria i de la pròpia taula.

La Hble Consellera Teresa Jordà i Roura va presidir la taula i va donar la benvinguda a totes les persones assistents. Acte seguit, la Directora General d’Energia, Assumpta Farran va presentar el Decret Llei 24/2021, afirmant que és la “llei de la dècada”, d’una dècada convulsa i d’un repte de país.

La Directora de l’ICAEN, Marta Morera Marcé, va presentar les dades del PROENCAT 2050 format per 12 principis vertebradors que han d’inspirar l’estratègia energètica a Catalunya. Va assegurar que la neutralitat climàtica es pot assolir al 2050, però caldrà aplicar algunes estratègies com la fiscalitat ambiental, la descarbonització en diferents sectors, l’autoconsum d’energia i la generació de proximitat, la lluita contra la pobresa energètica, entre d’altres.

La Secretària d’Acció Climàtica a la Conselleria d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i López va presentar el PLATER (Pla Territorial Sectorial), el qual té els objectius de treballar per la transició energètica, fer comunitat i impartir formació. També fa temps s’està treballant amb les Oficines Comarcals de Transició Energètica, que són tècnics i tècniques que han d’aplicar el PLATER. Acte seguit va presentar el pla de treball de la Taula, que es preveu treballar per comissions (1. Territori i Renovables, Mesures de democratització i participació; 2. Fiscalitat/Finançament, Transició Justa; 3.Descarbonització Industrial, Tecnologia Disruptiva; 4. Recerca i Innovació) les quals es reuniran en sessions plenàries cada dos o tres mesos, durant un any, es preveu fins a l’abril de 2023. També es disposarà d’un servei de consulta jurídica per validar totes les propostes fetes des de les comissions.

Per últim, les persones membre de la taula van fer les seves intervencions. Des del COAMB volem reiterar la nostra felicitació per haver donat aquest gran pas, i celebrem que comptin amb els i les nostres professionals per formar part d’aquesta Taula, per poder aportar la nostra visió holística i transversal.