13 desembre, 2022

Ja pots consultar el catàleg de formació del Col·legi per al 2023. Com veureu, proposem per quatrimestres les diferents formacions que organitzarem. Hi ha tant cursos, en diferents formats, com píndoles i sessions online.

Hem creat aquest catàleg per respondre a les necessitats formatives detectades al sector i, també, tenint en compte les aportacions del col·lectiu a l’enquesta que vam realitzar recentment. No obstant això, és un document viu que s’anirà actualitzant durant l’any en funció de noves necessitats detectades i de l’interès que generin les propostes.

Per al període gener-abril, proposarem formació en prevenció d’incendis, agroecologia, gestió municipal de l’aigua, tramitació electrònica en gestió de residus, tècnic/a de residus, taxonomia ambiental, contaminació acústica i lumínica, licitacions de projectes i Autocad.

Si tens qualsevol dubte, contacta’ns a escola.formacio@coamb.cat, i no deixis de seguir les nostres xarxes per no perdre’t cap de les propostes!