Ja pots consultar el catàleg de formació del Col·legi per al 2023. Com veureu, proposem per quatrimestres les diferents formacions que organitzarem. Hi ha tant cursos, en diferents formats, com píndoles i sessions online.

Hem creat aquest catàleg per respondre a les necessitats formatives detectades al sector i, també, tenint en compte les aportacions del col·lectiu a l’enquesta que vam realitzar recentment. No obstant això, és un document viu que s’anirà actualitzant durant l’any en funció de noves necessitats detectades i de l’interès que generin les propostes.

Per al període gener-abril, proposarem formació en prevenció d’incendis, agroecologia, gestió municipal de l’aigua, tramitació electrònica en gestió de residus, tècnic/a de residus, taxonomia ambiental, contaminació acústica i lumínica, licitacions de projectes i Autocad.

Si tens qualsevol dubte, contacta’ns a escola.formacio@coamb.cat, i no deixis de seguir les nostres xarxes per no perdre’t cap de les propostes!