11 desembre, 2017

El vicepresident del COAMB i especialista en energia i canvi climàtic, Josep Escarrà, ha escrit un article per al blog del Col·legi titulat La suspensió de la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, hi perdem tots

En aquest nou post, es detallen els articles que el Tribunal Constitucional Espanyol ha suspès cautelarment:

  • L’article 21.4 sobre el Pla d’electrificació progressiva dels principals ports.
  • L’article 24.3 que estableix que els vehicles motoritzats nous no siguin de combustió interna fòssil a partir de 2030.
  • La secció segona que fixava un impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
  • L’article 51 que creava un fons climàtic per fer front a les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
  • La disposició addicional primera, que fixava els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle a Catalunya.
  • La disposició addicional segona, que fixava la mitigació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle en l’àmbit de l’energia.
  • La disposició addicional tercera, que establia l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic amb l’horitzó 2013-2020.
  •  I la disposició addicional setena de declaració de la Mediterrània com a zona lliure de prospeccions i explotació d’hidrocarburs.

Així, es reflexiona sobre la importància de la llei i sobre les implicacions de la recent suspensió. Si en vols saber més, no deixis de llegir l’article sencer!