19 gener, 2015

Des del COAMB ens volem assegurar de què coneixeu tots els serveis que us oferim i de què aquests s’adapten a les vostres necessitats. Per ajudar-nos a millorar el Col·legi i a preparar l’estratègia de futur, us agrairíem que dediqueu 5 minuts a emplenar aquesta enquesta. Podeu respondre fins el divendres 30 de gener.

En aquesta línia, és molt important conèixer la opinió de tots els membres del Col·legi sobre els serveis que se us ofereixen. Des dels serveis ja consolidats, com la borsa de treball, fins als darrers que s’han anat incorporant com les noves eines d’orientació professional, l’ús de les xarxes socials com a canals de comunicació amb el col·lectiu o l’Assegurança de Responsabilitat Civil.

Amb la col·laboració de tots podrem assolir els objectius que ens hem marcat: incrementar l’activitat de l’Escola de Formació, augmentar el posicionament institucional i la presència a la societat, estendre el reconeixement de l’ambientòleg i les seves competències, impulsar la plena ocupació, fer créixer el col·lectiu i, per últim, canviar la tendència econòmica que ha viscut el COAMB en els últims anys cap al balanç positiu.

Ompliu l’enquesta!