El Síndic de Greuges ha reunit aquest dijous, 28 de febrer de 2019, els representants de diversos col·legis professionals (entre ells el COAMB) que, en el marc de les respectives disciplines i àmbits de coneixement, han constatat que al voltant del projecte Castor s’han comès irregularitats que s’han d’aclarir amb una auditoria tècnica. En cas que es provi que l’empresa concessionària va actuar amb negligència quedaria invalidada la indemnització que hauria de rebre.

En concret, el Síndic ha impulsat la signatura conjunta d’un document que han subscrit el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, pel que fa als aspectes jurídics, i els col·legis de Geòlegs, d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i d’Ambientòlegs, pel que fa als aspectes tècnics. En l’escrit qüestionem la legalitat de l’execució del projecte i, en conseqüència, la legalitat de la indemnització que reclama la concessionària Escal UGS, SL.

Els signants del document també han reclamat el retorn de les quantitats pagades per les persones consumidores a la concessionària d’acord amb les sentències emeses pel Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Suprem (TS).

El TC va anul·lar amb efectes ex tunc (des del moment de la suposada entrada en vigor de la norma, que s’ha d’entendre que no s’ha produït mai), primer, les normes amb rang legal que donaven cobertura al pagament d’una indemnització i repercutien aquest pagament i els costos de manteniment en la factura del subministrament de gas. Posteriorment, el TS va confirmar els efectes retroactius de la nul·litat acordada pel TC sobre els pagaments en concepte de la indemnització ja fets efectius abans que es publiqués la sentència del Tribunal Constitucional.

Les parts que han signat el document impulsat pel Síndic manifesten que la indemnització estava condicionada a la inexistència de dol o negligència en l’execució del projecte i a l’operativitat de la plataforma, però es va fer efectiva sense verificar que es complien aquestes condicions. Per aquest motiu, també reclamen que el Govern de l’Estat encomani una auditoria tècnica per determinar si les actuacions de la concessionària abans de la injecció de gas i en l’operació de la plataforma van ser les adequades a la configuració geològica de la zona. En l’informe Projecte Castor: Bases per a una auditoria tècnica s’argumenta aquesta necessitat.

Concretament, hem subscrit aquesta petició, a banda del síndic, Rafael Ribó; en representació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la diputada de la Junta de Govern Susana Ferrer; el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez. Per part del Col·legi de Camins, Canals i Ports, ha signat el document Carlos Chica i en representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ho ha fet el tresorer, Víctor Luna.

Pots accedir al vídeo de la roda de premsa des d’aquest enllaç.