Davant de l’estat d’alarma decretat a mitjans de març, s’han anat donant mesures per al personal assalariat en matèria de mobilitat, deixant que accedissin als seus llocs de treball sempre i quan no fos possible el teletreball, tret de les dues setmanes en les quals es va ordenar la suspensió de tot treball “no essencial”.

Aquestes mesures de l’estat d’alarma a priori no han afectat a la mobilitat dels autònoms, ja que no s’ha regulat la impossibilitat de desplaçar-se per a realitzar treballs de camp, o si menys no, no s’han regulat explícitament.

En especial, els ambientòlegs i ambientòlogues autònoms fem diverses feines que requereixen de visites. Són, per exemple, tasques com els estudis d’impacte ambiental, estudis geotècnics, treballs forestals per prevenir incendis, serveis als parcs naturals, entre d’altres.

Podem entendre que aquestes activitats són essencials en el moment actual, ja que algunes feines poden estar relacionades amb la preparació dels boscos per a evitar futurs incendis atès que l’estiu està a prop i s’espera que sigui molt calorós.

També cal destacar que els treballs de camp en moltes ocasions es realitzen en espais aïllats, per una única persona i amb les màximes precaucions d’higiene i protecció individual.

Algunes mesures per sortir a fer treball de camp i no ser sancionats poden ser estar en possessió dels següent documents:

  • document d’alta d’autònoms
  • declaració autoresponsable de desplaçament
  • contracte vinculant amb l’empresa que sol·licita el servei
  • comanda del servei en concret
  • plans de treball de camp
  • pressupost acceptat per l’empresa contractant
  • altres que acreditin el desplaçament i les tasques a realitzar

Des del COAMB recomanem al col·lectiu que abans de fer cap desplaçament verifiquin i s’informin adequadament sobre les condicions a través de les Administracions competents.

Per això facilitem el següent enllaç amb recomanacions de la Generalitat de Catalunya.