11 juliol, 2017

Un dels serveis que el COAMB ofereix als col·legiats i col·legiades és el d’acreditació i visat. Aquest servei té per objectiu oferir la possibilitat de visar o reconèixer per signatura l’autoria i suficiència dels projectes, estudis i treballs que realitzen els professionals ambientòlegs. Alhora, i d’acord amb els Estatuts del Col·legi, a través del visat i el reconeixement de signatura, el COAMB contribueix a ordenar l’exercici de la professió.

El visat col·legial garanteix la identitat, la titulació i l’habilitació de qui subscriu el projecte. És també l’eina que certifica l’autenticació legal, el registre i la revisió formal de presentació dels documents requerits. El visat comprendrà la revisió documental i tècnica. No obstant, no suposarà la correcció tècnica del contingut del treball professional, ni tampoc el compliment de la normativa sectorial o tècnica aplicable.

Es poden visar tots aquells projectes derivats de les competències professionals dels ambientòlegs. A part d’aquests, podem realitzar d’altres si s’acredita la formació i experiència necessària.

Podeu sol·licitar aquest servei de manera presencial i en línia. Per a qualsevol dubte, ens podeu contactar a coamb@coamb.cat.