3 febrer, 2020

El principal àmbit de participació en el si del COAMB són els grups i comissions temàtiques. Aquests grups, fins ara onze, han estat des de la seva creació la manera d’estar al dia de les darreres novetats en un àmbit professional concret, de relacionar-te amb professionals i estudiants amb els mateixos interessos que tu, defensar la professió i el medi ambient, o de dir la teva en diferents ocasions segons la teva expertesa.

No obstant, en anar creixent, aquests grups i comissions han tendit a fer-se menys operatius. És en aquest context que s’ha treballat en la seva reestructuració i per dotar-los d’un funcionament més àgil, flexible i fàcil per a tothom.

Després de molts mesos de feina, d’haver participat en sessions per incrementar la participació de la mà de la fundació Pere Tarrés, i d’haver realitzat una enquesta sobre participació oberta a tothom, s’ha creat la Comissió de Coordinació.

D’altra banda, els grups i comissions existents s’han transformat en Grups d’Interès, convertint els seus integrants en destinataris que rebran només informació específica sobre el seu àmbit d’interès, a través de llistes de distribució.

La Comissió de Coordinació està integrada per coordinadors dels grups i comissions previs i d’altres membres actius de nova incorporació amb especialitats diverses i serà l’encarregada de gestionar de forma conjunta els Grups d’Interès, així com tota la informació i peticions que es rebin al Col·legi de cada àmbit concret.

D’aquesta manera es busca flexibilitzar i agilitzar el funcionament de tots aquests espais de participació i treballar per a què les persones que en formen part puguin participar o rebre informació segons les seves necessitats.

Aquesta és la reestructuració en Grups d’Interès per temàtiques a partir dels grups i comissions existents:

  • Comissió de Territori – Grup d’interès de Territori, Ecologia Urbana i Paisatge
  • Comissió temàtica de residus – Grup d’interès d’Economia Circular i Residus
  • Grup de treball de medi natural – Grup d’interès de Biodiversitat i Medi Natural
  • Grup de treball d’energia i canvi climàtic i Grup de treball de qualitat atmosfèrica – Grup d’interès de Transició Energètica
  • Grup de treball de sensibilització per la sostenibilitat – Grup d’interès de Sensibilització, Comunicació i Educació ambiental
  • Grup de treball de l’aigua – Grup d’interès de Cicle de l’aigua
  • Grup de treball de responsabilitat social – Grup d’interès de Gestió i Responsabilitat Ambiental
  • Comissió de dret ambiental – Grup d’interès de Dret ambiental
  • Comissió de medi ambient i empresa – Es treballarà des de la vocalia d’Empresa

Es manté la Comissió d’Equitat de recent creació, la qual es trobarà vinculada a la Comissió de Coordinació.

En els propers mesos enviarem un mail a totes les persones membres del COAMB perquè puguin escollir a quin Grup d’Interès (llista de distribució) volen pertànyer, per tal de rebre la informació adient i poder col·laborar, de forma puntual, de les activitats proposades dins de l’àmbit d’especialització, si així es desitja. Els col·legiats o adherits que vulguin un major grau de participació en el Col·legi podran comunicar-ho al COAMB per conèixer les opcions disponibles.