Durant les darreres setmanes ens heu pogut dir la vostra i fer peticions respecte la formació que voleu que us ofereixi el Col·legi. Us expliquem què és el que ens heu demanat!

A més de confirmar que els temes més populars als nostres cursos els darrers mesos (residus, educació ambiental, economia circular, avaluació i gestió ambiental) són del vostre interès, també ens heu demanat temàtiques que fa temps que no proposem des de l’Escola de Formació. Per exemple, aspectes relacionats amb el vostre desenvolupament professional a nivell europeu o a l’administració (preparació d’oposicions), formació sobre participació i design thinking o auditories energètiques.

Respecte a la modalitat formativa, un 53% de vosaltres triaríeu un curs presencial, i un 47% un curs online.

Ens demaneu també millorar en el possible els horaris dels cursos per fer-los compatibles amb la vida professional i també la familiar, i apostar per les formacions semi-presencials i també les presencials en punts de la geografia catalana que no siguin Barcelona.

Hem pres nota de tot i, en les properes setmanes, treballarem per incorporar les vostres preferències i intentar donar resposta a les vostres necessitats. Estigueu atents, a finals d’any podreu conèixer el catàleg de formacions del COAMB per al 2019!