23 maig, 2023

El Green Drinks celebrat el 9 de maig de 2023 es va centrar en les propostes de les entitats i la ciutadania, per aconseguir uns municipis i territoris més sostenibles, com també, fer un recull de propostes i reflexions entorn a les propostes ambientals per a les eleccions municipals de diumenge 28 de maig de 2023.

Les entitats convidades va ser la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), representada per la seva Directora, Sandra Carrera; i la cooperativa Som Mobilitat, representada pel seu President, Víctor Luna.

En un primer moment, les dues entitats van presentar les seves propostes i seguidament els assistents van reflexionar i debatre sobre les qüestions plantejades. A continuació us fem arribar les principals argumentacions:

Propostes XCN

Van enviar un document als partits polítics amb unes idees bàsiques:

 • Governança i participació ciutadana: participació de les entitats (en mobilitat, en temes de custòdia del territori, consum energètic, sector alimentari…)
 • Gestió dels recursos naturals
 • Repte energètic
 • Transició cap al sistema agroalimentari (sobirania alimentària i agroecologia)
 • Salut i natura

Propostes Som Mobilitat

Propostes realitzades a través d’unes jornades amb diversos actors i entitats.

 • Accés universal i millora de l’entorn
 • Potenciar el model de vehicle compartit i elèctric
 • Priorització dels desplaçaments
 • Apoderament ciutadà i co-construcció
 • Aposta pel coneixement
 • Mesures per afavorir al vianant
 • Mesures per afavorir la bicicleta
 • Mesures per afavorir el transport públic intel·ligent i eficient
 • Mesures per afavorir el vehicle elèctric i compartit
 • Facilitat de finançament
 • Bonificacions per facilitar l’ús del vehicle elèctric compartit
 • Reducció d’impostos
 • Bonificacions per al servei de taxi
 • Creació de punts de càrrega amb energies renovables
 • Creació d’aparcaments de barri

Seguidament, us fem arribar les principals argumentacions dels i les assistents:

 • Els ajuntaments no sempre tenen pressupost i no sempre tenen competències.
 • L’elevada densitat (o compacitat) de població és un problema o una solució? En relació a la mobilitat, la densitat de població soluciona els temes de mobilitat (es pot anar a peu a molts llocs).
 • Relació directa entre verd urbà i plagues. Solucions existeixen, però no són barates.
 • Potser es podria desurbanitzar.
 • En relació al consum energètic, no només estem parlant de la mobilitat, sino també a l’estil de vida (neveres grans per a persones que viuen soles?, cuines per a col·lectivitats (penalitzar el malbaratament)…). Cal un canvi cultural.
 • A Barcelona, viviu molt “apretats”, per tant, arribar als metres quadrats per habitant (14m2) no és possible arribar, perquè no hi ha més espai.
 • Si no tens cotxe a comarques, no treballes.
 • Més que desurbanitzar, cal renaturalitzar o aplicar solucions basades en la natura.
 • També és molt important parlar del consum d’energia, o del consum que provoca una gran quantitat de residus.
 • Cal formació en participació, per poder confrontar opinions i visions del que són els negocis i el dret a la vida i pensar en el bé comú.
 • Una de les Claus de la governança és el vot electrònic, per poder arribar a tothom.