En ocasió dels 15 anys del COAMB hem fet uns gots sostenibles per tots els membres del Col·legi! Durant la celebració del passat mes de juny vam presentar aquest regal sostenible, el vam lliurar a tots i totes els assistents, i vam explicar la xarxa de distribució 0 emissions que hem dissenyat perquè arribi a tots els membres!

Amb l’objectiu de no generar emissions innecessàries, hem creat una xarxa solidària, voluntària i de retrobament. Per lliurar els gots s’aprofitaran les xarxes de distribució i transport existents: actes, formacions i reunions del COAMB. Les persones assistents a qualsevol de les activitats que organitzem podran recollir el seu got sostenible i, també, endur-se alguns més per als companys i companyes del COAMB del seu territori o amb qui es vegin de manera habitual.

També es promouran trobades territorials de dinamització del col·lectiu on també es podran intercanviar gots. És una xarxa feta per i per als ambientòlegs i ambientòlogues i coherent amb els nostres valors.