18 febrer, 2022

Ahir, 17 de febrer, la Junta de Govern va aprovar la data per a celebració de l’Assemblea General Ordinària i la convocatòria d’eleccions, que seran el pròxim dissabte 30 d’abril de 2022. És per això que us recordem que el procediment per presentar candidatura a la Junta de Govern i la Comissió Econòmica per a la legislatura 2022-2025 està descrit als Estatuts. Per a més informació també podeu posar-vos en contacte amb el COAMB a través de l’adreça coamb@coamb.cat.

A més, dels debats i aprovacions sorgits a la reunió destaquem els següents:

  • Aprovem la modificació no substancial del Reglament del Consell Assessor per fer constar que la vigència del Consell Assessor coincideixi amb la renovació de la Junta, eliminant així les referències a les legislatures de dos anys, ja que seran de tres anys.
  • Aprovem la oferta de feina de Responsable de l’Escola de Formació del COAMB, així com l’equip que s’encarregarà de la selecció de la persona que ocuparà el càrrec temporalment. Aquesta forma de procedir respon a un procediment intern elaborat recentment i aprovat a la reunió de Junta de Govern del mes de gener, per tal de fer el procés de selecció més transparent.
  • Aprovem continuar endavant amb la recerca de finançament per a la digitalització del COAMB, que inclou la modificació de la pàgina web que compleixi amb la protecció de dades i contingui una finestreta única. A priori, es farà recerca d’aquest finançament a través dels ajuts i subvencions que disposa el Ministeri corresponent, o a través del Kit Digital del qual també es podrien beneficiar els membres del COAMB.
  • Aprovem dur a terme, de nou, el procediment per a la modificació dels estatuts per tal de poder celebrar les Assemblees del COAMB en format telemàtic. És per això que s’obrirà un nou procés per crear un grup de treball de modificació dels estatuts conjuntament amb la modificació dels reglaments interns del COAMB, per tal que hi hagi una harmonia entre les diferents normatives.
  • Aprovem l’adhesió del COAMB a la declaració d’intencions “Simbiosi Industrial” essent la simbiosi industrial una eina estratègica per a la implementació de l’economia circular, generant interaccions virtuoses entre les empreses i el territori i permetent simultàniament promoure la competitivitat, la innovació i l’ocupació alhora que es protegeixen els ecosistemes i la biodiversitat.

Per altra banda, també s’exposen els següents temes:

  • Per al dia de la dona, 8 de març de 2022, es llançarà un procés participatiu. L’objectiu del procés serà la visibilització de les ambientòlogues.
  • Les dates de celebració de les JAPCA’s i de l’Assemblea General de la CECCAA s’han aplaçat per als dies 12 i 13 de març, a Madrid. Des de la Junta de Govern hem tornat a demanar que la nostra participació sigui en format virtual.
  • El COAMB participarà del projecte europeu Horizon Europe-Cluster 6, realitzant accions de difusió.

Per acabar, informem que la propera reunió de Junta de Govern del mes de març estarà totalment enfocada a la preparació de l’Assemblea General Ordinària, i aprovarem el lloc, hora i ordre del dia provisional, així com la documentació que caldrà aprovar en Assemblea.