20 juny, 2023

El COAMB gràcies a formar part de La Intercol·legial està fent una col·laboració amb FPGencat per tal de difondre la possibilitat d’acreditar les nostres competències professionals o bé, esdevenir avaluador d’aquestes competències.

Acreditar competències és l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment. Aquest procés de fer oficial una experiència es fa mitjançant un seguit d’entrevistes. Si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un Certificat Professional o Títol de Formació Professional.

En el nostre àmbit podem acreditar competències transversals que hem anat adquirint en el transcurs de la vida laboral o bé, fer-ho extensiu al nostre equip per tal de donar un reconeixement oficial a uns coneixements adquirits amb l’experiència.

El COAMB no és punt d’informació oficial però us podem orientar i dir on adreçar-vos. Al següent enllaç podeu veure les diferents unitats de competència que es poden acreditar i anar convalidant-les per títols reconeguts, també hi trobareu la llista de punts d’informació oficials i l’accés al curs d’avaluadors (on line):

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/