20 setembre, 2023

La Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya signem un Conveni de Col·laboració per promoure la gestió responsable dels residus de la construcció.

En tant que entitats implicades amb la promoció de bones pràctiques ambientals, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya han signat, aquest dijous 14 de setembre, un Conveni de Col·laboració que té com a objectiu principal la conscienciació de la societat per a la presa de decisions que afavoreixin un planeta verd i sostenible. El Conveni, rubricat pels presidents d’ambdues organitzacions (Mons Badia i Josep Antoni Martínez Zaplana, respectivament) preveu l’organització i celebració de la Jornada Tècnica Gestió dels residus de la construcció, aportant valor a la societat i al Medi Ambient, que tindrà lloc a Barcelona el proper 16 de novembre.

L’acte s’adreça als col·lectius relacionats amb aquesta temàtica (empreses constructores, Administracions Públiques, APIs, ambientòlegs, arquitectes, sectors industrials afins…), i informarà sobre les actuacions que certifiquen un bon tractament dels residus de les obres, afavorint el reciclatge i reaprofitament de materials, i garantint un correcte dipòsit de les runes. Entre aquestes actuacions destaca el segell mediambiental RECONS, una eina que acredita aquelles empreses del sector de la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que volen ser reconegudes al mercat pel seu compromís en la identificació i gestió dels riscos ambientals, i la incorporació de les corresponents accions dins de les seves pràctiques habituals de negoci.

Entre els ponents d’aquesta Jornada Tècnica, a més de representants del mateixos COAMB i Fundació, hi figura Isaac Peraire (Director de l’Agència de Residus de Catalunya, ARC), Jordi Fargas (Gerent de l’Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció), o representants del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i de departaments de medi ambient d’ajuntament catalans.

En properes dates es comunicarà tant el Programa horari final de la Jornada, així com la convocatòria per a la inscripció, que serà gratuïta per als assistents, d’acord amb el que s’ha estipulat al Conveni signat.

Fotografia:  Mons Badia -presidenta del COAMB- i, al seu costat, Josep Antoni Martínez Zaplana -president de la Fundació- durant l’acte de signatura del Conveni