2 abril, 2015

La Junta del COAMB està analitzant la necessitat de crear un nou grup de treball per als temes de l’aire: contaminació atmosfèrica i acústica. Abans de posar-lo en marxa voldríem saber si com a membres del Col·legi us sembla una iniciativa interessant i si hi voldríeu participar.

En el si del COAMB ja existeixen cinc grups de treball (medi natural, energia, sensibilització, aigua i RSE), a més de cinc comissions temàtiques (territori, empresa, residus, dret ambiental i acció social). Ara, però, creiem que podria ser d’interès per al COAMB, i també per a molts de vosaltres, la creació d’un grup de treball per a temes relacionats amb l’aire.

Us agrairíem que, si trobeu que la iniciativa és interessant i que us agradaria formar-hi part, ja sigui activament coordinant el grup, o simplement com a col·laborador, ens ho feu saber a través de l’adreça coamb@coamb.cat.