30 setembre, 2022

El passat dijous, 29 de setembre, va tenir lloc una nova reunió de la Junta Directiva. Aquesta sessió va servir per abordar diferents aspectes claus de l’estratègia del COAMB. D’una banda, des de la vocalia de Formació es va exposar l’històric de l’Escola de Formació, així com les previsions per aquest any i les primeres idees per al pla formatiu per a 2023, que es completaran amb l’enquesta actualment en curs. 

D’altra banda, la vocal de Comunicació va explicar com es vol enfocar aquest àmbit durant la legislatura, i també que es treballarà en un Pla de Comunicació en els propers mesos. Un altre dels temes tractats va ser l’enquesta d’inserció, que es publicarà properament i per a la qual es van definir els objectius. Se cercarà detectar les necessitats formatives del col·lectiu, així com posar en valor els nous nínxols de mercat.

Per últim, es van explorar algunes noves col·laboracions que podria establir el Col·legi properament i es van aprovar les altes i baixes, constatant un lleu repunt a l’alça en la col·legiació.