28 juliol, 2022

El passat dimarts, 26 de juliol, va tenir lloc la darrera Junta del COAMB abans de les vacances d’estiu. Aquesta sessió, que va tenir lloc en format híbrid (presencial i online) va servir per tractar els diversos temes que estan treballant actualment les diferents vocalies.

D’una banda, el vocal d’accés al món laboral va presentar un pla d’acció amb les prioritats en aquest àmbit que inclou aspectes com reforçar les sessions anuals a les universitats. D’altra banda, la Junta també va establir les prioritats que marcaran els diferents períodes de la present legislatura. Per començar, els esforços se centraran en millorar la comunicació i adaptar-la a les necessitats dels membres i després, enfortir l’Escola de Formació.

Per últim, es van obrir diversos debats al voltant dels patrocinis i col·laboradors del COAMB, així com respecte de les noves ofertes formatives que s’oferiran a la tardor.