Després de la publicació en premsa d’aquesta notícia, des del COAMB volem recordar la importància de la tasca dels col·legis per a la regulació de les professions i per a la defensa dels professionals. En el nostre cas, a més, per a l’exercici de la professió d’ambientòleg la col·legiació és obligatòria segons s’indica als Estatuts del Col·legi, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5594 de 24 de març de 2010.

D’altra banda, entre els serveis que posem a disposició dels nostres membres oferim, també, una assegurança de Responsabilitat Civil Professional molt completa, ajustada a la nostra activitat i a un preu molt competitiu. Aquesta assegurança cobreix els danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers per fets que derivin de l’activitat professional com a ambientòleg/a.

Per últim, volem recordar també que el COAMB té com a missió representar, defensar i impulsar el paper dels ambientòlegs, així com els professionals del medi ambient i estudiants, ordenar l’exercici de la seva professió, vetllar per l’ètica professional i promoure el respecte al medi ambient entre la societat. En aquest context, us resumim algunes de les darreres accions que hem emprés:

  • Compareixem al Parlament de Catalunya per exposar els errors en l’Avaluació Ambiental del Projecte Castor (més informació)
  • Aturem un procés de selecció públic que excloïa els ambientòlegs i ambientòlogues (més informació)
  • Ens sumem al Síndic de Greuges per demanar el retorn de la indemnització del Castor i reclamar una auditoria tècnica (més informació)