El COAMB, com a membre de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, ha participat en l’elaboració i us fa extensiu el missatge d’agraïment als i les professionals de Catalunya per la seva tasca durant la pandèmia de Covid-19.

Vídeo d’agraïment als i les professionals de Catalunya

Constituïda com a Associació el 28 d’abril de 2011, la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya, amb més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals.