L’actual gestió dels residus municipals s’enfronta a diferents reptes clau, entre els quals trobem evitar progressivament la disposició de residus a abocador, millorar la recollida selectiva i la gestió dels biorresidus, augmentar la participació ciutadana o incrementar la conscienciació del teixit polític en la gestió dels residus.

En el marc dels principis bàsics de l’economia circular, aquests reptes s’haurien d’adreçar tenint en compte la jerarquia de gestió (prioritzant la prevenció i la reutilització, ja que el millor residu és el que no es genera) i donant força al concepte de recurs (els residus haurien de visualitzar-se com a recursos, és a dir, materials que poden tornar a entrar en el cicle).

En aquest context, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i ECOEMBES us conviden a participar en aquesta sessió oberta en la qual posarem sobre la taula i debatrem sobre models, instruments i estratègies de gestió que pretenen adreçar aquests reptes en la gestió dels residus.

L’activitat se celebrarà el proper dia 30 de novembre de 18 a 20 hores a l’Auditori del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning). Consulta tota la informació en aquest enllaç.

Confirma la teva assistència