12 desembre, 2018

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya elabora anualment una llista amb els professionals col·legiats interessats a formar part de la Borsa de Perits i la tramet al Departament de Justícia. El Departament s’encarrega de trametre la Llista Oficial de perits del COAMB a la base de dades de tots els partits judicials de Catalunya. Aquest accés permet a cada òrgan judicial la identificació del perit adequat mitjançant la recerca per especialitat i per partit judicial.

La inclusió a la llista és totalment voluntària però heu de saber que està subjecta a les obligacions que legalment corresponguin. En el cas que un perit no accepti un nomenament fet per l’òrgan judicial sense una causa justificada, perdrà el torn a la llista. En cas de reiteració (a la tercera vegada), serà exclòs.

En el cas d’estar interessat en formar part de la Llista Oficial de perits que el COAMB envia anualment al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, cal que ens facis arribar les següents dades:

 • Número de col·legiat/da
 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Adreça i codi postal
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Titulacions
 • Còpia del contracte de l’assegurança de responsabilitat civil professional
 • Especialitats, d’acord amb les funcions de la professió establertes per l’art. 21 dels Estatuts del COAMB. Les trobareu en aquest enllaç.
 • Partit judicial on teniu voluntat de treballar, d’acord amb el Llistat de partits judicials de Catalunya. Els trobareu en aquest enllaç.
 • Si esteu interessats a formar part de la llista de prestació del servei de peritatges, quan aquests siguin a càrrec de l’Administració en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009.

Podeu fer la sol·licitud per inscriure-us a la Borsa de Perits a través del correu coamb@coamb.cat fins el 19 de desembre.