Després de la publicació dels nous estatuts del COAMB en el DOGC el passat novembre de 2020, és el moment de modificar els reglaments de règim intern i de les persones adherides.

Per realitzar aquestes modificacions, i en compliment dels propis estatuts, és necessari obrir aquest procediment a totes les persones membre del col·legi i constituir així un grup de treball.

Per dur a terme aquesta tasca, cal saber que:

  1. Ja s’ha fet un primer esbós de modificació de cadascun dels documents
  2. Es comptarà amb assessorament legal d’un advocat
  3. Serà necessari celebrar un mínim de 4 reunions, que es preveu que podrien tenir lloc durant els mesos de desembre de 2021 i gener de 2022
  4. La intenció serà portar a aprovació aquestes modificacions a l’Assemblea de l’any 2022

Si voleu formar part d’aquest grup de treball, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça coamb@coamb.cat amb l’assumpte “Modificació de Reglaments del COAMB”.