Degut a l’aprovació de nova normativa COVID en la qual s’amplia a l’any 2022 la possibilitat de celebrar les assemblees en format online, és el moment de modificar els estatuts per contemplar aquesta modalitat per als propers anys, en els quals no serà aplicable aquesta moratòria.

És per això que tornem a obrir el procés participatiu per formar un grup de treball de modificació dels estatuts, conjuntament amb el grup de treball de modificació dels reglaments interns del COAMB, atès que tota aquesta normativa ha d’estar en harmonia.

Si voleu formar part d’aquest grup de treball, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça coamb@coamb.cat amb l’assumpte “Modificació de Reglaments del COAMB”.