15 maig, 2020

Primer de tot, la Junta de Govern vol donar les gràcies a totes les persones que han reaccionat a la petició de participar en el vídeo per celebrar el dia del Medi Ambient. La proposta ha estat ben acollida i la resposta no s’ha fet esperar. No tenim cap dubte que aquesta acció serà un gran èxit.

Ahir, 14 de maig, va tenir lloc la reunió de Junta del mes de maig, en la qual es van estar explicar noves accions i es va debatre sobre accions futures a parts iguals.

D’una banda, es va informar que ens hem reunit amb el Director General de Barcelona Activa, Félix Ortega, i amb el Director Executiu d’Emprenedoria, Empresa i Innovació de Barcelona Activa, el Sr. Lorenzo Di Pietro, atès que volen definir estratègies en clau d’economia sostenible i el COAMB som potencials agents amb qui contrastar-les. Aquesta primera reunió donarà pas a una següent reunió a finals de mes amb el Sr. Paco Ramos, Director Executiu d’Estratègies de Foment de l’Ocupació de Barcelona Activa, qui té interés en contrastar necessitats del mercat de treball i les formacions que seran necessàries.

També vam explicar que farem una presentació conjunta ACCA-COAMB als i les estudiants de 3er i 4rt de Ciències Ambientals de les diferents universitats de Catalunya, per engrescar-los a participar activament a les entitats.

D’altra banda, vam estar debatent sobre la possibilitat d’establir un acord de col·laboració amb el Clúster Bioenergia Catalunya, atès que pot ésser molt enriquidor per ambdues parts.

Per últim, es va debatre i aprovar la continuïtat del nou gerent Jordi Medrano, substitut de la Maria Siuraneta, de forma que gaudirem de la seva expertesa fins el moment en el que la Maria Siuraneta es reincorporarà.