26 octubre, 2022

El passat dimarts 25 d’octubre va tenir lloc una nova reunió de la Junta Directiva del COAMB. En aquesta ocasió, es van tractar diferents temes i la Vocalia de Comunicació va presentar el seu històric així com l’estratègia per a la legislatura. Entre els temes tractats, cal destacar la creació d’un grup de treball per establir els criteris per a col·laboracions i esponsoritzacions del COAMB. D’altra banda, des de la Comissió d’Equitat també es va fer una crida per a què més membres de la Junta s’uneixin.

A més, es va aprovar fer juntes executives i juntes de debat intercalades cada mes per tenir més temps per desenvolupar els temes. També es va abordar el projecte de Turisme Sostenible, en el qual tractaran d’implicar-se les vocalies territorials.

Finalment, es va recordar que el proper 24 de novembre tindrà lloc l’Assemblea extraordinària per modificar els Estatuts i es va acordar fer una trobada dels membres de la Junta a Girona per tal de fomentar la cohesió de grup.