Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient
8 octubre, 2020

El proper dilluns 19 d’octubre s’iniciarà el Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient de l’Institut de Formació continuada IL3 de la Universitat de Barcelona al qual els membres del COAMB podeu accedir amb un 10% de descompte.

El Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient ofereix les eines necessàries per a la gestió transversal d’aquestes tres àrees. El desenvolupament de la qualitat total, els plans de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL) i les polítiques de medi ambient són àrees independents que, tanmateix, comparteixen molts aspectes. La formació es dirigeix a ser capaç de gestionar-les com un sol sistema, aprofitant les sinergies, minimitzant els riscos i augmentant l‘eficiència a l’hora d’aconseguir els seus resultats. 

El màser compleix les normatives sanitàries actuals de la Covid i garanteix la qualitat de la formació i l’assoliment del objectius en tots el casos.

Objectius principals del Màster:

 • Identificar i analitzar els processos rellevants per a la gestió de la qualitat, la seguretat i el medi ambient.
 • Aplicar els models de gestió integrada i les tècniques estadístiques més adequades per a la detecció i resolució de problemes.
 • Utilitzar les eines adequades per a l’optimització i millora dels processos, tenint en compte els requisits dels sistemes de gestió.
 • Documentar els processos de les organitzacions en funció de les demandes de models de gestió dels sistemes:
  o UNE-EN ISO 9001
  o UNE-EN ISO 14001
  o Reglament Europeu EMAS
  o ISO 45001

Tota la informació al web del Màster.