El proper mes d’octubre s’iniciarà la nova edició del Màster en ‘Landscape Intervention and Heritage Management’ que ofereix la Universitat Autònoma de Barcelona. A través de l’acord del COAMB amb la UAB, els membres del Col·legi poden cursar aquest programa internacional amb un 10% de descompte.

El programa proposa la formació d’experts capacitats per a l’elaboració i el disseny de projectes d’intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni considerant la seva participació en equips de tipus multidisciplinar. La formació d’experts en aquest camp constitueix una necessitat social i professional reconeguda des del Consell d’Europa a partir de la promoció i l’impuls del Conveni Europeu del Paisatge l’any 2000. Durant els últims 15 anys, les estratègies i polítiques de paisatge han assolit un rol destacat pel que fa als objectius programàtics de diferents tipus d’administracions i actors amb capacitat de decisió sobre el territori en el moment de repensar les polítiques territorials des de criteris d’innovació i creativitat.

El màster ofereix un enfocament multidisciplinar pel que fa als diferents reptes que la intervenció i la gestió paisatgístiques defineixen en el moment present a partir del reconeixement de les diferents dimensions: social, cultural, econòmica, ambiental, que defineixen els paisatges europeus actualment.
Consulta la resta de descomptes per a membres en formació externa aquí.