Euro-Funding i Tüv Nord organitzen els cursos ‘Anàlisis de Cicle de Vida‘ i ‘Petjada de carboni i introducció a l’anàlisi de cicle de vida‘, en els quals ofereixen un 10% de descompte per als membres del COAMB.

Anàlisi de Cicle de Vida:

Aquest curs ofereix coneixements per comprendre la metodologia i les fases a seguir per realitzar una anàlisi de cicle de vida, així com adquirir competències específiques i conceptes bàsics sobre la ISO 14.040 i ISO 14.044. S’inclouran exemples al llarg de tot el procés d’anàlisi i s’analitzarà un cas d’estudi. Tindrà lloc el 2 de juny de 9 a 18 hores en Euro-Funding Barcelona (C/Regàs 28). Més informació

Petjada de Carboni i introducció a l’Anàlisi de Cicle de Vida:

Aquest curs ofereix coneixements per entendre la petjada de carboni, la seva rellevància i aplicacions, així com adquirir competències específiques sobre la metodologia de la ISO 14.064 de càlcul de petjada de carboni d’empresa i projectes, la ISO 14.067 de càlcul de petjada de carboni de producte i la ISO 14.040 relativa a l’Anàlisi de Cicle de Vida. Així mateix, s’inclouen exemples per a l’aplicació de metodologies i la resolució de casos pràctics. Tindrà lloc els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny a Euro-funding Barcelona (C/Regàs 28). Més informació

Si estàs interessat a cursar algun d’aquests programes, contacta amb nosaltres a través del correu coamb@coamb.cat per gestionar el descompte en la inscripció.