L’article 20 de l’Acord de París sobre canvi climàtic preveu que el període de ratificació de l’acord s’iniciava el divendres 22 d’abril i finalitzarà el proper 21 d’abril de 2017. També preveu que aquest entrarà en vigor el trentè dia comptat des de la data en què no menys de 55 Parts de la Convenció -les emissions estimades de les quals representin globalment almenys un 55% del total de les emissions mundials de gasos amb efecte d’hivernacle- hagin dipositat els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió.

Amb un nombre récord de signataris, l’Acord de París marca un punt d’inflexió en l’actuació contra el canvi climàtic. Després d’anys de negociacions, els països van acordar limitar l’augment de la temperatura global per sota dels 2 graus centígrads, i esforçar-se per tal que l’augment es mantingui a 1,5 graus.

Tot i l’adopció de l’acord, els països reconeixen que els compromisos actuals de reducció d’emissions encara no són suficients per assolir aquests objectius, per la qual cosa l’acord determina mecanismes de seguiment sobre les polítiques cada cinc anys. “El món complirà amb els requisits per a l’entrada en vigor de l’Acord de París si les 175 Parts que avui l’han signat donen el següent pas a nivell nacional i se sumen a l’acord”, va dir Ban Ki-moon, Secretari General de l’ONU.

Més informació