29 gener, 2015

La Unió Europea va declarar 2015 com a Any Europeu del Desenvolupament, que se celebrarà sota el lema ‘ El nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur’. Coincideix, a més, amb la data límit per al compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM).

L’Any Europeu del Desenvolupament pretén augmentar el grau de conscienciació, implicar a tots els europeus en la cooperació al desenvolupament realitzada per la Unió Europea i obrir un debat sobre el lema de la celebració.

A més, 2015 és l’any que es va fixar per aconseguir els Objectius del Mil·lenni i l’any en el qual l’Assemblea General de la Nacions Unides va a analitzar els avanços en la lluita per eradicar la pobresa i per aconseguir un desenvolupament sostenible. També és l’any en el qual s’ha d’aconseguir un nou acord internacional sobre el clima, a París.