9 juny, 2015

El passat 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, fita que serveix per impulsar a la acció i a la sensibilització pel medi ambient. Se celebra anualment des del 1973 i ja s’ha estés a més de 100 països. El lema d’enguany ha estat: 7 mil milions de somnis. Un sol planeta. Consumeix amb moderació.

El benestar de la humanitat, el medi ambient i el funcionament de l’economia depèn en última instància de la gestió responsable dels recursos naturals del planeta. No obstant això, les persones segueixen consumint molts més recursos naturals dels quals el planeta pot proporcionar de forma sostenible.

Molts dels ecosistemes de la Terra estan arribant al seu punt límit d’esgotament i canvi irreversible, empès pel creixement de la població i desenvolupament econòmic. Per 2050, si continuen les actuals pautes de consum, i amb una població mundial que creix i que s’espera que aconsegueixi els 9,6 mil milions, necessitaríem tres planetes per mantenir les nostres actuals maneres de vida i consum.

Consumir amb moderació suposa viure tenint en compte el límit del planeta per assegurar un futur saludable on tots els nostres somnis es poden fer realitat. La prosperitat no ha de suposar un cost per a la Terra. Viure de forma sostenible significa fer més amb menys. Es tracta de saber que les taxes actuals d’ús de recursos naturals i els impactes ambientals d’aquests no han de ser part indispensable del desenvolupament econòmic.

Més informació