El passat dijous 17 de març va tenir lloc la lectura creuada del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, fent el paral·lelisme amb el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022. El document complet s’anomena “73 barris, una Barcelona cap a la ciutat dels drets i les oportunitats”. Aquest document s’estructura en cinc eixos, el tercer dels quals és “Una Barcelona més humana i en transició ecològica”, i l’objectiu de l’acte va ser treballar les propostes relacionades amb aquest eix.

Entre les propostes dels diferents grups es va parlar de la necessitat d’una estratègia contra la contaminació; del desenvolupament dels eixos de vianants; de la promoció d’una mobilitat segura i sostenible o de l’educació en eficiència energètica.

D’altra banda, es va presentar l’eina Decidim Barcelona. En ella podem trobar totes les propostes que s’han fet tant de forma presencial com virtual, és una eina que ajuda generar debat i a sintetitzar el procés de participació. És un portal de transparència per a totes les propostes, es pot navegar per elles i donar-hi suport, ja que totes les propostes són visibles per a tothom. Per donar suport o fer comentaris, és indispensable registrar-se.

La presentació i lectura del PAM va anar a càrrec de la Laia Torras, cap de Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana; en la que va explicar que el PAM està format per 10 documents PAD, és a dir, Plans d’Actuació de Districtes. Va explicar que el que es pretén és impulsar el procés participatiu perquè el màxim de persones possible pugui dir la seva sobre el PAM i reconeix les associacions i la ciutadania com a motor de la ciutat.