14 desembre, 2015

L’Acord de París, aprovat aquest cap de setmana, té per objectiu mantenir l’augment de la temperatura d’aquest segle molt per sota dels 2ºC i reforçar la capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic.

Per aconseguir aquests objectius ambiciosos i importants, es posaran en marxa fluxos financers apropiats per fer possible una acció conjunta per part dels països en desenvolupament en línia amb els seus propis objectius nacionals.

A més d’assumir objectius a llarg termini, els països arribaran a un pic d’emissions, el més aviat que els sigui possible, i seguiran presentant plans nacionals d’acció climàtica que detallin els seus objectius futurs front el canvi climàtic.

L’acord reforça el suport a les nacions en desenvolupament

L’Acord de París assumeix l’objectiu global d’enfortir l’adaptació al canvi climàtic a través del suport i la cooperació internacional. Els governs han decidit que treballaran per definir un full de ruta clar sobre el finançament climàtic fins als 100.000 milions de dòlars per a l’any 2020 així com establir, abans de l’any 2025, un nou objectiu de finançament per sobre de la base dels 100.000 milions de $.

Signatura de l’Acord de París

Després que la COP (Conferència de les Parts) hagi adoptat l’Acord de París, aquest serà dipositat a la seu de les Nacions Unides a Nova York i estarà a disposició dels Estats per ser signat durant un any a partir del 22 d’abril de 2016. L’acord entrarà en vigor quan 55 països que representin almenys el 55% de les emissions mundials hagin dipositat els seus instruments de ratificació.

Més informació