L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha enllestit, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’edició digital revisada del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques 1:250 000 de Catalunya, una eina bàsica per a la gestió dels aqüífers.

Aquest treball és una eina de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsòl. El coneixement dels aqüífers és bàsic per a la planificació i la gestió de l’aigua, atès que el 21% de la demanda total catalana, uns 586 hm3 anuals, s’abasteix amb aigües subterrànies.

El Mapa constitueix una síntesi a escala 1:250 .00 de les àrees hidrogeològiques en què es pot dividir el territori i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000.

Més informació