8 juny, 2015

El Pla de Doctorats Industrials té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, captar talent i formar doctors per a les empreses dins de projectes d‘R+D+I. És d’aplicació a qualsevol sector d’activitat econòmica i mida d’empresa que tingui un centre de treball a Catalunya.

Aquests ajuts poden ser un bon complement per a aquells ambientòlegs amb un projecte innovador basat en la recerca, ja que connecten les empreses amb grups de recerca i universitats; són una via de captació de talent i permeten obtenir un finançament compatible amb altres fonts i gaudir dels incentius fiscals i les bonificacions per R+D+I subvencionant:

  • 21.600€ en tres anys justificables en qualsevol despesa relacionada amb aquest projecte.
  • 6.600€ en tres anys justificables com borsa de mobilitat internacional.

Trobareu tota la informació detallada sobre el procediment i els requisits per participar-hi en aquest enllaç.