El simposi, que se celebrarà els dies 22 a 24 de febrer de 2017, està organitzat pel Centre de recerca i transferència de coneixement “Application of Sciences” de la Universitat d’Hamburg, la Universitat de Manchester i pel Programa d’Informació Internacional de Canvi Climàtic (ICCIP), amb la col·laboració d’altres organitzacions.

La complexitat de comunicar el fenomen del canvi climàtic a la ciutadania necessita de metodologies i eines que hi donin resposta i posa de manifest que cal trobar espais de debat per tal d’engegar polítiques públiques que garanteixin una informació veraç i contrastada als ciutadans.

El Grup d’Experts Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) ja apunta en el seu Cinquè Informe que cal una visió holística per entendre les causes i repercussions d’aquest fenomen. Des de la COP21 de París, molts països han intensificat els seus esforços per comunicar adequadament els aspectes relatius a la mitigació i adaptació als impactes del canvi climàtic.

Per aquest motiu doncs, el Simposi mundial sobre comunicació del canvi climàtic esdevindrà un espai de debat que pretén mobilitzar entitats socials i del sistema educatiu,  grups de recerca i representants governamentals per reflexionar sobre quines són les eines més efectives per difondre la informació sobre el canvi climàtic.

Més informació