20 juny, 2016

Els dies 20, 21 i 22 de setembre, Euro-funding organitza tres cursos presencials a la seu del COAMB (Barcelona) en els quals ofereix un 10% descompte als nostres membres. L’oferta formativa serà la següent:

Dimarts 20 de setembre: Introducció a la Petjada de Carboni i Petjada de Carboni Corporativa

Coneixements per entendre la petjada de carboni d’organització, també anomenada Inventari d’Emissions, basant-se en l’estàndard internacional més reconegut ISO 14.064.

Dimecres 21 de setembre: Introducció a l’ACV i Petjada de Carboni de Producte

Coneixements per entendre l’Anàlisi de Cicle de Vida, així com els conceptes inclosos en el Càlcul de la Petjada de Carboni de Producte, segons la ISO 14.067.

Dijous 22 de setembre: Anàlisi de Cicle de Vida i Introducció a l’Ecodisseny

Coneixements per comprendre la metodologia i les fases a seguir per realitzar un Anàlisi de Cicle de Vida, així com per adquirir competències específiques segons la ISO 14.040 i ISO 14.044. De la mateixa manera, permet una aproximació a l’ús de programari específic per a l’Anàlisi de Cicle de Vida, així com l’aplicació del concepte en relació a l’ecodisseny.

Més informació i inscripcions