El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2018.

En virtut d’aquest programa, la Generalitat inspeccionarà 671 establiments d’entre els considerats potencialment d’alta incidència ambiental, classificats en quatre grups d’activitats: industrials/energètiques –com cicles combinats per a la producció d’energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil, o indústria agroalimentària–, activitats de gestió de residus, dipòsits controlats de residus, i grans explotacions ramaderes –per a la cria de gallines ponedores, porcs d’engreix i truges reproductores–.

Com a novetat, aquest any el programa redueix la categoria del risc avaluada per a aquells establiments registrats en el sistema EMAS que en les darreres inspeccions hagin acreditat un compliment satisfactori o adequat de l’autorització ambiental. Aquesta reducció de la categoria de risc comporta una reducció de la periodicitat d’inspecció.

Tota la informació al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.