29 abril, 2015

A finals del 2012, la xarxa ciutadana i l’Ajuntament van signar el nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, incorporant noves sensibilitats, reptes pendents i reptes emergents d’acord amb l’esperit de Rio + 20. Els indicadors de seguiment també es van actualitzar d’acord amb les línies del nou Compromís.

La nova proposta d’indicadors va néixer del diàleg amb experts dels diferents àmbits analitzats, així com de la participació activa de representants d’institucions, entitats -entre elles el COAMB- i col·lectius de la ciutat signants de l’acord, a través de quatre sessions de treball.

Durant les sessions de treball es va reflexionar sobre els criteris de selecció dels indicadors, es va constatar la necessitat d’equilibrar els aspectes socials i econòmics amb els ambientals, es va decidir mantenir algunes sèries històriques dels indicadors més rellevants, es van incorporar nous indicadors de seguiment i es va proposar incorporar un apartat de bones pràctiques per a cada objectiu per donar més protagonisme a l’esforç que porta a terme la xarxa de signants.

En aquest enllaç podeu consultar l’informe complet d’Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona.