31 maig, 2017

El Plenari municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles en els apartats referents als vehicles de mobilitat personal a motor (VMP) i els cicles de més de dues rodes.

L’Ajuntament de Barcelona aposta per implantar un model de mobilitat sostenible a la ciutat en el qual es prioritzin els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. No obstant això, aquests darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transport com són els VMP. Es tracta de vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els mitjans tradicionals.

La ràpida proliferació i la tendència creixent a la ciutat d’aquests nous ginys, i un ús creixent de la seva activitat econòmica i turística, conjuntament amb la feble situació legal pel que fa a la seva regulació, provoquen certes incidències i disfuncions en la mobilitat: vianants i ciclistes comparteixen el seu espai amb vehicles amb característiques molt diferents i, d’altra banda, els usuaris dels nous mitjans de desplaçament tenen un buit normatiu pel que fa a la regulació de les seves condicions de circulació.

Davant d’aquesta situació, el Govern municipal ha treballat per dotar la ciutat amb una ordenació pionera d’aquests nous elements per resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.

Més informació