5 novembre, 2021

El passat dimarts 2 de novembre vam assistir a la reunió del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, en el qual es va fer la presentació per a dictamen del Consell del Projecte de Decret pel qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca fluvial de Catalunya, degut a què l’anterior es va declarar inconstitucional.

En aquesta trobada, va ser un plaer coincidir amb el Sr. Samuel Reyes i amb la Sra. Mar León, Director i Gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, ambdós ambientòlegs.

Mica en mica observem com la nostra professió esdevé important dins del Govern de la Generalitat de Catalunya. Esperem que es consolidi i s’incrementi la nostra presència.