18 abril, 2017

Del 24 al 30 d’abril se celebrarà a Catalunya la primera Setmana Sense Soroll (SSS). Aquesta iniciativa neix amb la voluntat d’aglutinar totes aquelles iniciatives promogudes, tant en l’àmbit públic com privat, sota un mateix lema ‘Silenci si us plau’ i uns mateixos objectius, entre els quals cal destacar:

  • Conscienciar a la ciutadania del problema de la contaminació acústica, especialment en l’àmbit urbà, dels seus efectes i les seves possibles solucions. Fer veure a la ciutadania que n’és part del problema i part de la solució.
  • Treballar amb col·lectius específics, com els centres escolars, on el soroll pot dificultar l’aprenentatge.
  • Donar a conèixer, tant a la ciutadania com a les administracions, noves eines de gestió i control.
  • Impulsar la col·laboració entre administracions, amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç.

Guia gràfica de la SSS