30 març, 2015

Catalunya, a través de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible, nrg4SD, va participar la darrera setmana a Nova York en el procés de negociació intergovernamental de l’Agenda-Post 2015 de les Nacions Unides amb el Grup Principal d’Autoritats Locals.

El procés per definir l’Agenda Post-2015 de les Nacions Unides es va posar en marxa a la Cimera de Rio +20, el juny de 2012, amb la finalitat d’adoptar una agenda, universal i transformadora per al desenvolupament sostenible durant la 70a Assemblea General de les Nacions Unides, que se celebrarà a Nova York el setembre de 2015. Aquesta data és també la data límit per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM):

  • Eradicar la pobresa extrema i la fam
  • Assolir l’educació primària universal
  • Promoure la igualtat de gènere
  • Reduir la mortalitat infantil
  • Millorar la salut materna
  • Combatre la sida, la malària i altres malalties
  • Incentivar el desenvolupament sostenible
  • Desenvolupar una aliança global per al desenvolupament

L’Agenda Post-2015 es basarà en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), definits pel Grup de Treball Obert, que proposa 17 objectius i 169 fites. Partint de l’experiència adquirida amb els ODM, els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.