21 maig, 2015

Es tracta d’un memoràndum d’entesa amb Califòrnia, BadenWürttemberg, Oregon, Washington, British Columbia, Ontario, Gal·les, Baja California, Jalisco i Acre, que engloben una població d’uns 100 milions de persones i que representen la quarta economia mundial.

Conscients que, fins ara, els esforços internacionals relacionats amb el canvi climàtic no han estat suficients per establir compromisos reals de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, els signataris s’han mostrat partidaris de reforçar la col·laboració a nivell subnacional. Els acords entre regions, de fet, han estat històricament els primers a l’hora d’establir uns objectius ambiciosos de reducció i adaptació.

Aquests governs volen oferir un model de cooperació internacional més ampli, que es durà a terme en els àmbits de la seva competència: eficiència energètica; trànsit i transport; protecció dels recursos naturals i reducció dels residus; ciència i tecnologia; comunicació i participació pública; contaminants climàtics efímers; inventari, seguiment, informes i transparència.

Més informació