4 maig, 2015

Científics de set institucions han lliurat a la Comissió Europea i a diverses administracions estatals i regionals recomanacions per mitigar la contaminació atmosfèrica a les ciutats del sud d’Europa. Es tracta de les conclusions del projecte Airuse Life+, que s’ha desenvolupat durant tres anys a les ciutats d’Atenes, Barcelona, Florència, Milà i Porto.

Una de les recomanacions que han traslladat els científics a les autoritats consisteix a certificar les estufes o calderes de biomassa que es comercialitzen. Entre les recomanacions també s’esmenta el reg dels carrers tres o quatre hores abans de l’hora punta del tràfic per reduir la resuspensió de les partícules, l’ús de nanopolímers per evitar la creació de pols en parcs de terra, la implantació de zones de baixa emissió a les ciutats a les quals es prohibeixi l’entrada dels vehicles més antics que consumeixen diesel i mesures per afavorir l’entrada de cotxes elèctrics, entre d’altres.

A Espanya, aquestes recomanacions s’han traslladat al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de Barcelona i Madrid. A més, els científics han revisat les mesures que s’apliquen a les ciutats del nord i el sud d’Europa per comprovar la seva eficàcia.