12 desembre, 2016

El passat 30 de novembre, la Comissió Europea va presentar el marc normatiu que regirà les polítiques europees dels propers anys per garantir l’assoliment dels objectius energètics i climàtics fixats per l’horitzó 2030 i que substituiran les directives que van donar lloc al posicionament europeu, conegut popularment com el 20 renovables, 20 eficiència i 20 emissions en l’horitzó del 2020.

El Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe’s growth potencial, consta del paquet legislatiu que contempla, entre d’altres, les noves directives en matèria d’energies renovables, d’ eficiència energètica en edificis, del mercat elèctric i les normes de governança de la Unió de l’Energia. Un marc legal d’obligat compliment pels Estats que permetrà a la Unió Europea sumar-se a la ineludible transició energètica cap a un nou model energètic basat en energia neta.

Les propostes presentades s’emmarquen en tres objectius principals: prioritzar les polítiques d’eficiència energètica, prendre de nou el lideratge perdut en els darrers anys en el desplegament de les energies renovables, i afavorir un paper rellevant i just per als consumidors d’energia.

Més informació