8 abril, 2016

A l’octubre us vam informar de la Resolució publicada al BOE de l’Acord del Consell de Ministres pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Ciències Ambientals.

Aquesta resolució determina que el títol oficial universitari de Llicenciat en Ciències Ambientals es correspon amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior. Així mateix, s’indica que el nivell 3 de MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

Si voleu sol·licitar un certificat de correspondència ho haureu de fer accedint a aquesta pàgina web. Per cursar la sol·licitud, necessitareu el número de registre nacional del vostre títol (apareix al mateix títol en un format XXXX/XXXX, però l’haureu d’introduir sense la barra) i la Cl@ve PIN, que s’ha d’obtenir a Hisenda. Aquest tràmit gratuït us generarà automàticament el certifiat.